Statuten en Huishoudelijk reglement

IVN Dintel- en Marklanden is een “vereniging met volledige rechtsbevoegdheid”.

Daarom zijn wij ingeschreven in het Handelsregister te Breda.
Onze statuten zijn vastgelegd in een notariële acte, het huishoudelijk reglement is vastgesteld (en kan gewijzigd worden) door de Algemene Ledenvergadering.

Klik hier voor de Statuten.

Klik hier voor het Huishoudelijk Reglement.