Hoevense Beemden

Ligging:

Beschrijving:

De Hoevense Beemden is een uitgestrekt gebied tussen Hoeven en Oudenbosch in het zuiden en de Mark in het noorden. In de late middeleeuwen (14e en 15e eeuw) werd er turf gewonnen.
In het begin van de 15e eeuw werd het gebied bedijkt en was turfwinning er niet meer toegestaan. Vanaf die tijd is het vooral in gebruik geweest als hooiland (beemd).

HoevenseBeemden 3In de polder wordt veel gefietst en op een paar plaatsen kan ook gewandeld worden. We noemen bijvoorbeeld het gebied langs de Laaksche Vaart in het oosten, het gebied met wielen en plassen aan de Poldersdijk in het noorden en het gebied bij de overgang van Gors naar A-B weg. 

Soorten:

Vooral in de winter is het gebied erg in trek bij ganzen. Grauwe Gans en Kolgans zijn dan in grote aantallen aanwezig. Verder vinden we er Aalscholver, Blauwe Reiger, Bruine Kiekendief, Buizerd, Grote Zilverreiger, Knobbelzwaan, Krakeend, Meerkoet, Smient, Waterhoen en Wilde Eend.

HoevenseBeemden 4