Natuurbescherming

Onze vrijwilligers doen uiteenlopend werk ter bescherming van de natuur.

Zo worden er tellingen gedaan en inventarisaties van natuurgebieden.
Enkele groepen richten zich meer specifiek op soortenbescherming, zoals weidevogels, zwaluwen en uilen.