Oeverzwaluwwand Westpolderplas

Na de uitgraving van de Westpolderplas heeft de gemeente een zandtalud aan laten leggen welke snel door de zwaluwen werd ontdekt om er hun broedplaatsen te maken.

Door erosie en verstoring vanwege het gebruik van de recreatieplas dreigden deze broedplaatsen verloren te gaan. Daarom werd gekozen voor een goede permanente oplossing in de vorm van een kunstwand. Met de aanleg werd mede invulling gegeven aan de verklaring Countdown 2010 die de gemeente Etten-Leur heeft ondertekend. Ook is is het een tastbare bijdrage in het kader van het internationale jaar van de Biodiversiteit 2010.

Begin 2011 werd met de aanleg van de permanente oeverzwaluwwand bij de Westpolderplas aangevangen.
Het ging hierbij om een wand die bestaat uit betonelementen met daarin gaten waarin de oeverzwaluw een nestgang kan “graven”.
De wand is aan de achterzijde aangevuld met leemhoudend zand, aan de bovenkant werd het zand afgedekt met worteldoek en ingezaaid met een grasmengsel.

IMG 6777

De bouw van de oeverzwaluwwand was een project van het coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap, de gemeente Etten-Leur en onze vereniging.

DSC 9015

Vrijwilligers van het IVN verzorgen het jaarlijks onderhoud aan de wand door in het najaar de nesten leeg te halen zodat de vorst eventuele parasieten kan doden. In het voorjaar worden de gaten dan weer gevuld met vers leemhoudend zand.
Verder wordt tbv het SOVON jaarlijks de bezette nesten geteld.

 

Oeverzwaluw Riparia thBijzonderheden oeverzwaluw: ( Riparia riparia)

Kenmerken:

  • De bovenzijde is bruin van kleur
  • De onderzijde is wit
  • Er is een bruine borstrand aanwezig
  • De staart is lichtgevorkt
  • 12-13 cm. lang
  • Spanwijdte 27-29 cm.

Half augustus tot begin september vindt de wintertrek plaats naar de Sahel het steppengebied ten zuiden van de Sahara.
In maart/ april komen de oeverzwaluwen vanuit hun winterverblijf naar Nederland om voor hun nageslacht te zorgen.
De nestgangen zijn 60-90 cm diep en eindigen in een nestkamer die bekleed is met veertjes en plantendeeltjes.
Er worden 4-5 witte eitjes gelegd die door beide ouders worden uitgebroed.
Na 12-16 dagen worden de jongen geboren.