Sabina-Henricapolder

Ligging:

Beschrijving:

Dit gebied, en dan met name de slikken en gorzen aan de oevers van het Volkerak is een bijzonder natuurgebied. Sinds de afsluiting van Krammer en Volkerak is er minder getijverschil dan voorheen en zijn de slikken afgenomen (maar niet verdwenen) en de gorzen juist toegenomen.

Sabina 1 

Soorten:

Op de slikken (platen die bij hoogwater onder water staan) groeien zoutminnende planten als Rode Ogentroost en Kwelderzegge. Op de gorzen (platen die nog slechts bij uitzondering onder water lopen) groeit Braam, Vlier en Wilg en orcideeën als Moeraswespenorchis en Rietorchis.
Blauwborst, Rietgors en Karekiet vinden hier een broedgebied. In de winter gebruikt de Pijlstaart, Kuifeend en Waterral het als rust- en foerageergebied.

Sabina 2 

Tip:

Wanneer je in dit mooie gebied bent, bezoek dan ook eens het Fort Sabina dat in het noordelijke deel ligt.
Kijk op http://www.fortsabina.nl/ voor de actuele openingstijden.