Liesbos

Ligging:

Beschrijving:

Liesbos 2Het gebied is ruim 220 hectare groot en bestaat voornamelijk uit loofbomen, veelal Zomereiken en Beuken. Het bos staat bekend als het grootste Zomereikenbos van ons land. Op de hogere delen zijn naaldbomen aangeplant. Deze zijn te vinden aan de noordelijke rand van het bos. In het bos zijn ook meerdere vijvers en vennen te vinden. Dankzij de natte, voedselrijke, leemhoudende bodem kent het een bijzondere flora.

Karakteristiek voor het Liesbos zijn de monumentale lanen. Ze zijn aangelegd voor de jacht van de vroegere adellijke eigenaren om hun jachtkoets zo snel en comfortabel te kunnen verplaatsen. Vaak waren de Blauwe reigers het slachtoffer van deze jachtpartijen, doordat er met afgerichte Haviken op hen werd gejaagd.

Eeuwenlang is het Liesbos in bezit geweest van de Heren van Breda, vanaf 1403 waren dat de Graven van Nassau, later de familie van Oranje Nassau.

Een van de speciale plekken is het rondje, ook wel Hemeltje genoemd. Hier staat een grote, oude plataan, omringd door Beuken, waarvan er enkele omgevallen zijn. De plataan wordt als “koortsboom of lapjesboom” gebruikt.

De naam Liesbos komt waarschijnlijk van het liesgras dat hier al eeuwen groeit. In 1200 werd het gebied beschreven als het landgoed van Hage en Lies.

Soorten:

Sinds de Middeleeuwen woont er in het Liesbos een kolonie Blauwe reigers. Andere vogels die te bewonderen zijn: Buizerd, Havik, Sperwer, Bonte vliegenvanger, Koolmees, Pimpelmees, Kuifmees, Matkop, Zwarte mees, Staartmees, Vink, Goudvink, Goudhaan, Zwarte specht, Grote bonte specht, Boomkruiper, Boomklever, Wilde eend. Er komen planten voor als Speenkruid, Bleeksporig bosviooltje, Bosanemoon en Bittere veldkers, Buntgras en Heide.

Eigenaar:

Staatsbosbeheer.
staatsbosbeheer