De Oude Leemput

Ligging:

Beschrijving:

Van oorsprong was dit gebied een leemput voor de steenfabriek aan de Roosendaalseweg.
Later is de put gedempt en ingepland door de gemeente als bufferzone tussen industrie en woonwijk. Ook diende de put als wateroverstort.

Leemput 2Allereerst is er een poel gegraven en werden paden aangelegd. Tevens werden er houtschelven gemaakt van gesnoeid hout. Toen het park “klaar” was, werd er een prijsvraag voor scholieren uitgeschreven voor een naam van dit parkje. “De Oude Leemput” werd als winnaar uitgeroepen.

Hoewel de natuurlijke waarde van het park behouden dient te blijven en er dus geen cultuurpark mag ontstaan, zijn er toch regelmatig werkzaamheden nodig om de natuur te begeleiden zodat het park meer diversiteit krijgt. De knotwilgen worden om de drie à vier jaar geknot en de griend wordt steeds teruggezet. Er staan alleen bomen en planten die hier in de streek thuishoren. Het is een paradijs voor vogels en dieren.