Nieuwsbrief en "Klamper"

De "Klamper" is het verenigingsblad van IVN Dintel- en Marklanden.
Het is het Brabantse woord voor een roofvogel, zoals de buizerd of de torenvalk.

Van 2011 t/m 2019 werd het driemaandelijks uitgegeven en digitaal naar alle geabonneerden verstuurd.
Vanaf 2020 is het blad geïntegreerd met de Nieuwsbrief waar iedereen zich op kan abonneren (klik hier). De Nieuwsbrief bevat aankondigingen, Klamper artikelen en mededelingen van buiten onze vereniging.

De inhoud wordt voor en door leden gevuld met wetenswaardigheden en activiteiten van de vereniging.

klamper

Leden die niet over een internetaansluiting beschikken, kunnen het blad op papier toegestuurd krijgen.
U kunt het blad ook online lezen en bladeren door het archief (zie linkerzijde van deze pagina).